Derateryzacja

Deratyzacja zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni.

Stosowane przez nas środki chemiczne do zwalczania gryzoni to antykoagulanty I i II generacji - rodentycydy chroniczne, wywołujące śmierć gryzonia po upływie kilku dni od momentu zjedzenia. Dzięki temu inne gryzonie nie kojarzą trutki z miejscem wyłożenia, co pozwala na jej pobór w sposób ciągły, aż do momentu likwidacji całej populacji. środki zawierają bardzo gorzką substancję, która zapobiega przed przypadkowym spożyciem przez ludzi.

Preparaty przez nas używane mają rożne formy i postacie użytkowe, a o wyborze właściwego decydujemy po:

- szczegółowym zapoznaniu się z miejscem, które ma zostać objęte deratyzacją.

- identyfikacji gryzoni

- rozpoznaniu zagrożeń jakie stanowić może preparat deratyzacyjny.

Stosujemy również urządzenia do wyłapywania gryzoni tzw. żywołapki i urządzenia unicestwiające gryzonie natychmiast (użycie tej metody jest najbardziej humanitarnym sposobem w walce z gryzoniami gdyż zwierzę nie cierpi). Po zabiegu deratyzacji, wszystkie znalezione martwe osobniki są przez nas zbierane i utylizowane.

>>>wstecz

tel. +48 512 035 548 e-mail: biuro@polinsekt.pl